Protectia Datelor, GDPR

In toate tarile membre ale Uniunii Europene (UE), incepand cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cunoscut si sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR intareste vechea legislatie si o uniformizeaza la nivelul tuturor tarilor din UE. 360 Multi-Solutions SRL dispune de prelucrarea notificata inscrisa sub nr. 37132 in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Din acest motiv, Conditiile generale de utilizare, confidentialitate si protectie a datelor  pentru persoane fizice vor fi actualizate in in aceasta sectiune. Va descriem mai jos principalele actualizari si modificari:

A. Ce inseamna prelucrarea de date cu caracter personal?

Orice operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, alaturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

B. Care sunt categoriile de persoanele fizice ale caror date pot fi prelucrate?

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre 360 Multi-Solutions SRL apartin urmatoarelor categorii de persoane fizice: clienti (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), clienti potentiali, reprezentantii legali sau conventionali ai acestora, beneficiarii reali, precum si membrii familiilor acestora.

C. De ce prelucreaza 360 Multi-Solutions SRL date cu caracter personal?

Prelucram date cu caracter personal in scopul indeplinirii obligatiilor legale, pentru a respecta prevederile contractelor incheiate cu clientii nostri si pentru a optimiza fluxurile de lucru si reglementarile interne, astfel incat fiecare client sa aiba parte, zi de zi, de servicii si produse mereu imbunatatite. De asemenea, atunci cand deveniti clientul 360 Multi-Solutions SRL sau cand folositi serviciile si produsele noastre, in baza consimtamantului deja exprimat, veti putea primi comunicari prin care ne facem cunoscute ofertele.

D. Catre cine poate dezvalui 360 Multi-Solutions SRL datele cu caracter personal?

Putem dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: clientilor si imputernicitilor acestora, reprezentantilor nostri, altor persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele nostru, partenerilor nostri contractuali, imputernicitilor nostri in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatilor judecatoresti, autoritatilor publice centrale sau locale.

E. Care sunt drepturie persoanelor vizate?

e.1 DREPTUL LA INFORMARE - dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal de catre 360 Multi-Solutions SRL
e.2 DREPTUL DE ACCES LA DATE - dreptul de a obtine de la operatorul de date (precum 360 Multi-Solutions SRL) confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
e.3 DREPTUL LA RECTIFICARE - dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
e.4 DREPTUL LA STERGEREA DATELOR - dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal ("DREPTUL DE A FI UITAT");
e.5 DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII - dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;
e.6 DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre 360 Multi-Solutions SRL. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
e.7 DREPTUL LA OPOZITIE - dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
e.8 DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE - dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;
e.9 DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL - dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

F. Declaratie privind protectia datelor

Protejarea sferei dumneavoastra private în timpul utilizarii site-ul nostru web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informam în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabila pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este 360 Multi-Solutions SRL. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, respectam cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societații noastre în limitele prevazute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise.

f.1 Prezenta declaratie privind protectia datelor se aplica doar pentru acest site însa nu și pentru pagini controlate sau operate de terti. Vă rugăm să verificati declaratiile privind protectia datelor ale paginilor web controlate sau operate de terti, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru si nu ne asumam răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.
f.2 Pentru protecția datelor dumneavoastra, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încalcari a protecției datelor dumneavoastra cu caracter personal, care se estimează ca vor avea drept consecința un risc major pentru drepturile și libertatile dumneavoastra, va vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.
f.3 Vă rugam să retineti ca sunteti personal raspunzator pentru confidențialitatea și pastrarea în condiții de siguranța a datelor dumneavoastra de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.
f.4 Dacă vizitati pagina noastra web, datele cu caracter personal nu sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pagina noastra de web nu foloseste Cookie-uri.
f.5 Datele indicate la înscrierea pentru newsletter (date de contact și identificare) vor fi utilizate doar pentru trimiterea buletinului informativ. La trimiterea newsletter vom utiliza adresa de e-mail comunicată de dumneavoastra și în final avem nevoie de confirmarea dumneavoastra ca, în calitate de titular al adresei de e-mail, sunteți de acord cu primirea acestora. Puteți revoca în orice moment abonarea folosind posibilitatea de dezabonare a modulului de newsletter. Acest buletin informativ are ca scop trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente, are drept temei obtinerea consimtamantului dvs. , iar durata de stocare este atat timp cât se trimite newsletterul, până la dezabonare.
Consecintele refuzului/dezabonarii: in situatia in care nu sunteti de acord cu aceasta prelucrare, nu veti mai primi newsletter/buletin informativ.

G. Date de contact:

Responsabil pentru aceasta pagina de web: 360 Multi-Solutions SRL
Adresa: Str. Maica Alexandra nr. 5, sector 1, Bucuresti
Tel: 021 410 14 22